Acasa Despre Ialoveni

Despre Ialoveni

Raionul Ialoveni a fost format pentru prima dată în anul 1977 cu denumirea iniţială de Kutuzov, preschimbată ulterior (1988) în Ialoveni. Între anii 1999 şi 2003 raionul a fost parte componentă a judeţului Chişinău. În baza Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (care a legiferat reîntoarcerea la raioane), în vara anului 2003 a fost creat raionul Ialoveni cu 25 primării şi 33 localităţi, dintre care:

Oraşe – 1 (Ialoveni);
Comune – 6 (Ruseştii Noi, Răzeni, Ţâpala, Zâmbreni, Mileştii Mici, Gangura);
Sate – 18 (Bardar, Cărbuna, Cigârleni, Costeşti, Dănceni, Hansca, Horeşti, Horodca, Malcoci, Moleşti, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi,  Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic, Văsieni).

Numărul total al locuitorilor raionului e de 97704, inclusiv populaţie urbană - 15041, rurală - 82663. densitatea populaţiei - 124 locuitori la 1 km2. Din populaţia totală, bărbaţi - 48052 persoane, femei - 49652 persoane. Numărul locuitorilor apţi de muncă în raion constituie 49800 persoane, economic activi - 47900 persoane.

Raionul Ialoveni este amplasat în zonă de câmpie (Podişul Central Moldovenesc). Clima are un caracter de trecere de la clima maritimă a Europei de Vest spre clima temperat-continentală a Europei de Est. Vara este călduroasă şi îndelungată, cu temperatura medie a lunii iulie +22°C, iarna este blândă, cu temperatura medie în luna ianuarie de - 7°C. Pe teritoriul raionului curg două râuri de importanţă naţională – Botna şi Işnovăţ. De asemenea sunt atestate mai bine de o sută de bazine acvatice, în jumătate dintre acestea fiind crescut peşte.

În raion activează 37 instituţii de învăţământ. Potrivit datelor din 2008, învăţământul preuniversitar cuprindea 13 659 copii, cel preşcolar – 3 500 micuţi. Procesul educaţional era ghidat de 1270 de cadre didactice.
În cadrul spaţiului cultural activează 61 instituţii, printre acestea: Casa raională de cultură, 23 case şi cămine culturale, 35 biblioteci publice, 2 instituţii de învăţământ artistic, 1 muzeu raional, şi 4 muzee obşteşti.

Între obiectivele turistice ale raionaului Ialoveni se numără:
•    Vatra meşteşugarilor – Ulmu-Văsieni (vizitatorii pot lua cunoştinţă cu tradiţiile seculare  ale meşterilor populari în broderie, croşetat, meşteşugul butnăritului
•    Valea Botnei – zonă folclorică cu 11 formaţii etnofolclorice (cântece şi dansuri populare, obieceiuri populare, etc)
•    Popasul turistic „Peştişorul de aur" – întreprinderea Piscicolă Costeşti (căsuţe de vară, hotel, restaurant, zonă de agrement, lăutari etc)
•    Mănăstirea Suruceni (construită în secolul XIX, în stil arhitectural moldovenesc)
•    Muzeul de istorie şi etnografie din satul Văsieni (aici puteţi lua cunoştinţă de istoria plaiului, reprezentată prin vestigii şi obiecte de artizanat)
•    Oraşul vinicol subteran cu colecţia de vinuri a Combinatului de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”.

 
*Pentru a accesa o scurtă descriere a localităţilor din raionul Ialoveni, faceţi click pe hartă.

Ialoveni Sociteni Piatra Alba Milestii Mici Danceni Suruceni Nimoreni Malcoci Horodca Ulmu Vasieni Rusestii Noi Rusestii Vechi Bardar Pojareni Costesti Honsco Molesti Gaureni Zimbreni Horesti Baltati Tipola Budai Puhoi Varatic Cigirleni Razeni Carbuna Gangura Alexandrovca Homuteanovca


Curs valutar

  oferit de: cursbnm.md