ialovenionline

Guvernare locală

primaria ialoveni 05 2021

Ce venituri au fost acumulate în buget și ce cheltuieli au fost făcute de către administrația publica a orașului Ialoveni în primele 6 luni ale anului 2021

14 iulie 2021
537 vizualizări

Contabila-șefă a Primăriei Ialoveni, Galina Savin, a prezentat, la ședința Consiliului orășenesc Ialoveni din 6 iulie 2021, Raportul privind executarea bugetului orașului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021. Un raport despre ce venituri au fost acumulate în buget și ce cheltuieli au fost făcute de către administrația publica a orașului Ialoveni în primele 6 luni ale anului 2021.

Bugetul orașului Ialoveni pentru anul 2021 la partea de venituri și cheltuieli a fost aprobat în sumă de 45 de milioane 424 de mii 600 lei, fără deficit bugetar.

VENITURI

În bugetul or. Ialoveni pe anul 2021 au fost încasate venituri în sumă 28 milioane 600 mii lei, ceea ce constituie 58,9% din prevederile bugetului precizat pe anul respectiv. Comparativ cu anul precedent, veniturile s-au majorat cu 6 milioane 16 mii 500 lei.

Veniturile Proprii au fost încasate în suma totală de 15 milioane 230 mii 200 lei, la un nivel de 70,3% față de venitul bugetului precizat, și cu 6 milioane 262 mii lei mai mult față de anul precedent.

 • taxele locale, colectate în sumă totală de 1 milon 652 mii 400 lei, la un nivel de 63,5 % față de planul precizat pentru anul 2021.

Principalul factor cate a influențat realizarea taxelor locale încasate în perioada menționată, este impactul pozitiv asupra mediului da afaceri după scoaterea restricțiilor pandemiei de COVID-19.

 • încasări de la arenda terenurilor au fost încasate în sumă de 104 mii 100 lei la nivel de 149% față de planul precizat pentru perioada respectivă. De la arenda terenurilor cu destinație agricolă încasările au fost la nivel de 60%. Pentru I semestru s-a lucrat cu datoriile din anul precedent care au fost achitate.
 • încasările de locațiunea patrimoniului public au fost realizate în sumă totală de 8 mii lei la nivel de 20,6% față de planul precizat pe perioada respectivă. (Primăria are contract de locațiune încheiat cu un agent economic Asociația Vânătorilor )
 • impozitul pe venit din salariu a fost realizat în sumă de 7 milioane 659 mii 800 lei, la nivel de 64,9% față de planul precizat pe perioada anului 2021.

Rămâne actuală problema restanțelor fiscale la bugetul orașului Ialoveni. Astfel restanțele contribuabililor sunt monitorizate de fiscale și acces în sistemele Inspectoratului fiscal de urmărirea datoriilor Primăria orașului Ialoveni nu are.

CHELTUIELI

Partea de cheltuieli a bugetului orașului Ialoveni pe anul 2021 a fost executat în sumă de 21 milioane 185 mii 300 lei, ceea ce constituie 38,3% față de planul precizat pe perioada respectivă. Comparativ cu anul 2020, cheltuielile s-au mărit cu 2 milioane 810 mii 500 lei.

Nivelul de executarea cheltuielilor a fost influențat de:

 • Încasarea resurselor colectate de către instituțiile bugetare inclusiv donațiile
 • Nivelul de intrare a resurselor externe de finanțare pentru realizarea proiectelor (Eficiența energetică, Fondu Ecologic).

În componența cheltuielilor totale executate, partea preponderentă o constituie cheltuielile de ordin social (învățământul, cultura, protecția socială), cu o pondere de 61,6% sau 13 milioane 185 mii 800 lei.

Cheltuielile ce țin de transport public și gospodăria drumurilor, executate în suma de 1 miloane 268 mii 200 lei, le revine ponderea 5,9% din total cheltuieli bugetul orașului.

Cheltuielile ce țin de gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale s-au executat în sumă de 4 miloane 894 mii 200 lei și constituie 22,8% din total cheltuieli.

Pentru întreținerea autorităților legislative și executive au fost cheltuită suma 2 milioane 74 mii 300 lei de sau 9,6% din cheltuieli total. Ponderea majoră în cadrul acestor cheltuieli o dețin cheltuielile de personal, în suma de 1 milion 211 mii 400 lei.

Cheltuielile de personal au fost executate în suma de 8 milioane 915 mii 900 lei și dețin ponderea de 42,1% din totalul de cheltuieli, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. Comparativ cu perioada similară a anului 2020, cheltuielile de personal sunt în creștere cu 569 mii 700 lei.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii s-au executat în sumă de 12 miloane 269 mii 400 lei sau la nivel de 38,3% față de planul precizat și deține ponderea de 57,9% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru reparațiile capitale a clădirilor s-au executat în suma de 132 mii 400 lei la nivel de 61,7% din prevederile planului precizat (reparația Grădiniței nr. 5, Regina Maria)

Cheltuielile ce țin de reparații capitale ale construcțiilor speciale au constituit suma de 601 mii 700 lei, fiind executate la nivel de 6,7% din prevederile planului precizat cu o pondere de 2,8 la suta din totalul cheltuielilor

Cheltuieli ce țin de investițiile capitale s-au executat în suma de 3 milioane 23 mii 100 lei la nivel de 71,6% din prevederile planului precizat, comparativ cu anul 2020 aceste cheltuieli sunt în creștere dublă.

Executarea Bugetului orașului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021 s-a finalizat cu sold bugetar în sumă de 12 milioane 932 mii 100 lei.

FONDUL DE REZERVĂ

Pentru anul 2021, Fondul de rezervă al bugetului or. Ialoveni a fost aprobat în sumă de 400 mii lei. În anul 2021 au fost desfășurate 2 ședințe ale Consiliului orășenesc cu chestiuni de distribuire a mijloacelor Fondului de rezervă.

În urma examinării demersurilor, cererilor cetățenilor privind acordarea ajutorului unic, au fost distribuite mijloace financiare în suma de 160 mii 900 mii lei.

 • 130 mii 900 lei ajutoare unice cetățenilor.

CREANȚE ȘI DATORII

La situația din 28.06.2021, în bilanțul bugetului or. Ialoveni au fost înregistrate creanțe în sumă de 87 mii 600 lei – datoria părinților față de buget pentru plata grădiniței și Școlii de artă:

 • Grădinița nr.1          1600 lei
 • Grădinița nr.3           4600 lei
 • Grădinița nr.5           3900 lei
 • Școala de Arte         77 mii 600 lei (datoria anului 2020  57 mii 600 lei)

La situația de raportare, suma datoriilor înregistrate în bilanțul bugetului orașului constituie suma de 1 milion 640 mii 300 lei. Datoria formată în perioada de raportare pe cheltuieli curente și va fi achitată în prima luna a anului curent.

Pe perioada raportată creanțe și datorii istorice nu sunt formate.

CONTROALE

Pe parcursul anului 2021 Primăria or. Ialoveni a fost verificată de Inspecția Financiară, Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

Prescripția Inspecției Financiare cu privire la lichidarea iregularităților constatate în urma controlului din anul 2020 a fost luate la control și reținute sumele achitate incorect, pentru cumularea funcțiilor vacante.

Pentru înlăturarea iregularităților depistate de Curtea de Conturi s-a elaborat un plan de acțiuni care a fost aprobat la ședința Consiliului orășenesc.

În anul 2021 în conformitate cu Programul de activitate al Inspecției Financiare să efectueze inspectarea financiară complexă la Primăria or. Ialoveni perioada de activitate 01.01.2016 – 31.12.2020.

Raportul controlului efectuat și Prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constatate vor fi examinate la ședința Consiliului orășenesc pentru întreprinderea măsurilor de rigoare privind lichidarea neajunsurilor.

Acestea sunt informațiile din raportul prezentat de Galina Savin, contabil – şef, privind executarea bugetului oraşului Ialoveni pentru I semestru al anului 2021.


Distribuie
ialoveni

Despre proiect

IaloveniOnline reprezintă o sursă de informare despre actualitatea locală, procesul de guvernare la nivel local, un instrument de sesizare a problemelor din raionul Ialoveni, dar și o platformă pentru discuții și comentarii.

mai multe informații

92 sesizări

ne implicăm pentru o comunitate mai bună

Dă de știre dacă ai observat o neregulă. Gunoi aruncat în stradă, corupție, ilegalități, drumuri sau trotuare deteriorate?

Pune umărul să le rezolvăm pe toate rând pe rând. Totul începe cu o sesizare.

Vezi toate sesizările