ialovenionline

Granturi și instruiri pentru tinerii din raionul Ialoveni care au idei și planuri de afaceri. Detalii

25 octombrie 2021
713 vizualizări

Partenerii Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”- administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească “Eco-Răzeni” – anunţă lansarea Concursului planurilor de afaceri ale tinerilor din localitățile raionului Ialoveni, ediția a III – a.

Programul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, mentorat, vizite de studiu în țară și peste hotare, cât și finanțarea, sub formă de grant, a proiectelor privind testarea, lansarea și/sau dezvoltarea ideilor noi de afaceri, inițiate de echipele de tineri cu vârste cuprinse între 17 – 35 de ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 100 000 lei, din contul mijloacelor prevăzute pentru domeniul tineretului în bugetul pentru anul 2021. Suma maximă oferită per plan de afaceri nu va depăși 35 000 lei.

În total vor fi acordate cel puțin 3 (trei) granturi de finanțare a planurilor de afaceri dezvoltate de grupurile de tineri din localitățile raionului.

Nu există limite privind domeniile sau genurile de activitate economică, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.

Prioritate, însă, se va acorda ideilor noi de afaceri sociale care își propun să rezolve, într-un mod original, problemele cu care se confruntă societatea. Spre exemplu: crearea locurilor de muncă pentru persoanele din categoriile defavorizate; promovarea produselor ecologice locale; sporirea accesului la educația de calitate; diminuarea și reciclarea deșeurilor; facilitarea accesului la serviciile sociale și de sănătate pentru persoanele din mediul rural; promovarea patrimoniului cultural; facilitarea accesului la noile tehnologii, etc.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afaceri, va începe la 01 decembrie 2021 și nu va depăși data de 30 noiembrie 2022.

Concursul planurilor de afaceri se adresează grupurilor formate din cel puțin 2 (doi) tineri (femei și bărbați) înzestrați cu spirit antreprenorial și întrunesc următoarele condiţii primare de eligibilitate:

  • Sunt persoane cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani (cu condiția că cel puțin un membru al grupului / o membră a grupului să fie cu vârsta de la 18 la 35 de ani);
  • au viza de reședință în una din localitățile raionului Ialoveni;
  • au elaborat un plan de afaceri pentru participare la concurs conform Anexei nr. 1;
  • dispun de contribuția proprie (numerar și/sau active imobilizate) necesară pentru testarea / realizarea ideii de afaceri în valoare de minim 10 % din suma totală a investiției.

Echipele de tineri cointeresate de a participa în cadrul concursului planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a III – a, vor depune dosarul de participare, care va conține obligatoriu următoarele documente:

  • Planul de afaceri completat, conform formularului din anexa nr. 1;
  • Bugetul proiectului, conform anexei nr. 2;
  • Cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 3;
  • Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (ce va fi completat de către fiecare membru al echipei), conform anexei nr. 4;
  • CV-urile membrilor echipei, după modelul din Anexa nr. 5.

Cererile și setul de documente pentru participare la Concursul planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a III – a, vor fi depuse la sediul Asociației Obștești „Eco-Răzeni” din r. Ialoveni, satul Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b sau pot fi scanate și trimise la adresa de email: [email protected], cu mențiunea: Concursul planuri de afaceri ale tinerilor 2021. Telefon de contact: 026873325 sau 079641243 (Sergiu Gurău, director executiv al asociației).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 noiembrie 2021. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul concursului planurilor de afaceri.

Mai multe detalii despre etapele de desfășurare a Concursului planurilor de afaceri ale tinerilor, conținutul dosarului de aplicare, cheltuielile eligibile și criteriile de selecție, găsiți în Regulamentul de organizare a Concursului planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a III-a, 2021.

CALENDARUL  CONCURSULUI  PLANURILOR  DE  AFACERI ALE TINERILOR,  EDIȚIA A III – A

Nr.EtapaPerioada
1.Termenul limită pentru depunerea dosarelor15 noiembrie 2021
2.Evaluarea dosarelor16 noiembrie –10 decembrie2021
3.Interviurile cu aplicanții.Prezentarea ideilor de afaceri ale tinerilor.Forumul raional al tinerilor antreprenori.18 noiembrie 2021
4.Anunțarea rezultatelor.Semnarea contractelor de grant.11 decembrie 2021
5.Ateliere de instruire pentru tineri în domeniul inițierii și administrării afacerilornoiembrie –decembrie 2021
6.Sesiuni de consultații / mentorat în domeniul gestionării afacerilor.Vizite de studiu peste hotare.ianuarie –septembrie 2022
7.Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (I)30 aprilie 2022
8.Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (II)30 septembrie 2022

Descarcă formularele pentru aplicanți:

Anexa nr. 1: Formularul planului de afaceri;

Anexa nr. 2: Modelul de buget al proiectului;

Anexa nr. 3: Cererea de participare la concurs;

Anexa nr. 4: Acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal;

Anexa nr. 5: Formularul Curriculum Vitae (CV);

Anexa nr. 6: Formular pentru prezentare la proba individuală.

În scopul sporirii participării economice a tineretului, Programul ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni” este implementat din anul 2018 de partenerii: A. O. ,,Eco-Răzeni”, Consiliul Raional Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova.  Programul se desfășoară conform prevederilor Legii cu privire la tineret și contribuie la realizarea priorităților Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret.


Distribuie
ialoveni

Despre proiect

IaloveniOnline reprezintă o sursă de informare despre actualitatea locală, procesul de guvernare la nivel local, un instrument de sesizare a problemelor din raionul Ialoveni, dar și o platformă pentru discuții și comentarii.

mai multe informații

92 sesizări

ne implicăm pentru o comunitate mai bună

Dă de știre dacă ai observat o neregulă. Gunoi aruncat în stradă, corupție, ilegalități, drumuri sau trotuare deteriorate?

Pune umărul să le rezolvăm pe toate rând pe rând. Totul începe cu o sesizare.

Vezi toate sesizările