ialovenionline
Parc Hutuleuca

În orașul Ialoveni va fi creată o zonă de agrement. Proiectul – printre cele prioritare pentru Guvernul Republicii Moldova

14 ianuarie 2022
2001 vizualizări

În orașul Ialoveni va fi implementat un proiect menit să îmbunătățească aspectul urban și confortul locuitorilor. Este vorba despre crearea unei zone de agrement –  proiect ce face parte din lista celor 46 de proiecte de dezvoltare regională, prioritare pentru Guvernul Republicii Moldova în perioada 2022 – 2024. De asemenea, în lista celor 46 de proiecte se numără și apeductul magistral, etapa 3 (Văsieni, Ulmu) și etapa 4 (Costești, Pojăreni), în prezent lucrările fiind desfășurate la etapa 1 și 2 (Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci,Bardar și Ruseștii Noi).

Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024, care conține lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), dar și din alte surse de finanțare externă, a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri la 12 ianuarie. Cele 46 de proiecte au un cost estimativ de 1,5 mlrd lei. Banii vor fi destinați pentru creșterea accesului oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, modernizarea infrastructurii spațiilor publice etc.

Conform Documentului, solicitantul proiectului pentru orașul Ialoveni este Primăria Ialoveni, iar proiectul urmează a fi realizat într-un termen de 24 de luni.

Screenshot 2022 01 12T203713.529

Contactat de IaloveniOnline, primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, declară că este vorba despre un parc în sectorul Huțuleuca, la intersecția străzilor Mihai Viteazu și Iurie Gagarin.

„Ne bucurăm mult că proiectul a fost acceptat. Noi am început preventiv, am făcut câteva lucrări. Am început să aducem pământ, să înălțăm, scurgere de apă, pentru că acolo va fi și un lac, va fi un proiect frumos”, spune Sergiu Armașu.

Potrivit primarului, în baza programului de revitalizare urbană, Primăria și-a propus să dezvolte acest domeniu. În 2020 proiectul respectiv a fost depus pentru finanțare la FNDR. Proiectul are o valoare totală de 6,8 milioane lei, dintre care 800.000 de lei va reprezenta contribuția Primăriei, iar 400.000 lei va reprezenta contribuția unui partener pe care Primăria a reușit să îl găsească – Solidarity Fund (Polonia).

„Parcul va avea un teatru de vară, veceuri publice, bănci, un râu amenajat cu piatră, un lac. Achizițiile vor fi făcute de ADR. Este un proiect mare la care echipa Primăriei a lucrat mult”, mai spune Sergiu Armașu.

Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanțare:

Programul 1. Competitivitate

1. Construcția Centrului expozițional NORD-EXPO – mun. Bălți

2. Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord – mun. Soroca

3. Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” – Raionul Cahul, s. Crihana Veche

4. Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției Găgăuzia – UTA Găgăuzia, mun. Comrat

5. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și a regiunii – UTA Găgăuzia,  mun. Ceadîr-Lunga

6. Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în mediul rural prin formate hibride de instruire – UTA Găgăuzia, mun. Comrat

7. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți – mun. Bălți

8. Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca – mun. Soroca

9. Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinație ecoturistică – mun. Chișinău

10. Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” – raionul Orhei

11. Dezvoltarea atractivității turistice în comunitățile de pe ,,Platoul Coșnița” și orașul Criuleni – raionul Dubăsari, raionul Criuleni

12. Anenii Noi – Hub Național de turism sportiv – or. Anenii Noi

13. Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călărași, Nisporeni şi Ungheni) – or. Călărași

14. Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 2. Dezvoltare urbană

15. Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți – mun. Bălți

16. Păstrăm trecutul pentru viitor – reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare – or. Ocnița

17. Sângerei – orașul incluziunii teritoriale – or. Sângerei

18. Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni – or. Ialoveni

19. Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni – raionul Căușeni

20. Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 3. Infrastructura regională

21. Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița – raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița

22. Apă – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord – raionul Soroca

23. Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini – mun. Edineț, or. Cupcini

24. Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni – or. Glodeni

25. Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca 2 – raioanele Florești și Soroca

26. Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești – or. Florești

27. Construcția apeductului magistral Sărata-Răzești-Voinescu-Mingir, raionul Hîncești – raionul Hîncești

28. Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești – raionul Ungheni

29. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut –  s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni – raioanele Ungheni și Nisporeni

30. Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni – raionul Strășeni

31. Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) – raionul Ialoveni

32. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I – raionul Hîncești

33. Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com.Vărzărești – raionul Nisporeni

34. Sisteme Regionale Apa-Canal – garanția sănătății noastre – raionul Hîncești

35. Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare – raioanele Călărași și Strășeni

36. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lapușnița, raionul  Hîncești – raionul Hîncești

37. Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală – raioanele Strășeni și Călărași

38. Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova – raionul Leova

39. Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova – raionul Leova

40. Construcția apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova – raionul Leova

41. Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari – raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Căinari

42. Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia – or. Cimișlia

43. Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” – or. Căușeni

44. Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului – or. Căușeni

45. Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere și regionalizare continuă – raionul Cahul

46. Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadîr-Lunga – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga


Distribuie
ialoveni

Despre proiect

IaloveniOnline reprezintă o sursă de informare despre actualitatea locală, procesul de guvernare la nivel local, un instrument de sesizare a problemelor din raionul Ialoveni, dar și o platformă pentru discuții și comentarii.

mai multe informații

91 sesizări

ne implicăm pentru o comunitate mai bună

Dă de știre dacă ai observat o neregulă. Gunoi aruncat în stradă, corupție, ilegalități, drumuri sau trotuare deteriorate?

Pune umărul să le rezolvăm pe toate rând pe rând. Totul începe cu o sesizare.

Vezi toate sesizările