ialovenionline

Guvernare locală

primaria costesti 05 2022

Documentul pe care Primăria Costești a refuzat de două ori să-l facă public – în bugetul satului trebuie încasați 1,3 milioane lei

30 mai 2022
5066 vizualizări

IaloveniOnline a solicitat de două ori Primăriei Costești acces la informația care se conține în “Prescripţia cu privire la înlăturarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la Primăria satului Costeşti, raionul Ialoveni”. Acest document a fost emis de Inspecția Financiară, în rezultatul inspectării financiare a primăriei pe perioada 01.11.2015 – 01.07.2021. 

Ambele solicitări de acces la informație, făcute prin intermediul platformei vreauinfo.md, au fost respinse de Primăria Costești. În primul caz, primăria ne-a comunicat că este imposibil să ne prezinte Prescripția până când iregularitățile nu vor fi înlăturate, iar a doua solicitare, în care am întrebat și despre măsurile întreprinse pentru lichidarea iregularităților depistate, a fost ignorată. Un răspuns negativ am primit și din partea Inspecției Financiare, care a motivat că destinatarul actelor este Primăria Costești și că documentul conţine date cu caracter personal.

IaloveniOnline a reușit să obțină o copie a Prescripției invocate. Conform documentului, Inspecția Financiară cere Primăriei Costești să încaseze în bugetul primăriei mijloace financiare în sumă totală de 1.315.600 lei. Circa jumătate din acești bani, 679.700 lei, sunt neîncasați conform unui act de inspectare precedent, 343.600 lei sunt premii unice calculate și achitate nejustificat unor angajați, 191.400 lei reprezintă premiu anual calculat și achitat neîntemeiat, 37.600 lei venituri neîncasate rezultate din diminuarea suprafeței de arendă, ș.a.

Pentru perioada menționată, Inspecția Financiară a făcut mai multe constatări:

  • n-a fost elaborată politica de contabilitate;
  • n-a fost ţinută evidenţa valorilor materiale în cărți, fişe, borderouri cumulative; 
  • n-au fost numite prin dispoziția primarului persoanele responsabile de gestionarea şi păstrarea mijloacelor fixe;
  • n-a fost efectuată inventarierea formularelor cu regim special; 
  • contabilitatea activelor pe termen lung a fost ținută în expresie valorică, efectiv – urma a fi reflectată și în expresie numerică; 
  • n-a fost asigurată reflectarea în evidența contabilă a angajamentelor deţinătorilor de terenuri, soldurilor datoriilor arendaşilor pentru fiecare an, conform contractelor de arendă încheiate; 
  • n-au fost înregistrate în evidența contabilă bunuri (5 nisipiere montate) în sumă de 2,1 mii lei;
  • au fost decontate materiale de construcție în sumă de 9,9 mii lei, pentru reparația bunurilor ce nu-i aparțin;
  • n-au fost confirmate prin dispoziție funcţiile şi obligațiunile persoanei responsabile de evidența, păstrarea, eliberarea şi perfectarea formularelor cu regim special.

„Neajunsurile menționate, denotă deficienţe majore în organizarea şi implementarea managementului financiar adecvat şi a unor proceduri de control intern, ce ar asigura utilizarea eficientă a finanțelor publice şi patrimoniului public, încălcând, astfel Legea privind controlul financiar public intern”, concluzionează Inspecția Financiară.

Materialele inspectării financiare au fost expediate pentru examinare conform competenței, Procuraturii Generale.

Totodată, Inspecția Financiară a solicitat primăriei să fie informată în scris despre acțiunile întreprinse pentru lichidarea iregularităților depistate în termen de 60 zile din momentul comunicării, cu prezentarea documentelor confirmative. Menționăm că Prescripția a fost emisă la adresa Primăriei Costești la 7 octombrie 2021.

În cazul neexecutării conforme a cerințelor legitime înaintate, urmează să fie aplicate sancțiuni persoanei cu funcție de răspundere.

Acest material este realizat în cadrul campaniei de promovare organizată de către A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” și este parte a proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Britanică și implementat de Internews în Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice. Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar viziunea Ambasadei Britanice, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. 


Distribuie
ialoveni

Despre proiect

IaloveniOnline reprezintă o sursă de informare despre actualitatea locală, procesul de guvernare la nivel local, un instrument de sesizare a problemelor din raionul Ialoveni, dar și o platformă pentru discuții și comentarii.

mai multe informații

91 sesizări

ne implicăm pentru o comunitate mai bună

Dă de știre dacă ai observat o neregulă. Gunoi aruncat în stradă, corupție, ilegalități, drumuri sau trotuare deteriorate?

Pune umărul să le rezolvăm pe toate rând pe rând. Totul începe cu o sesizare.

Vezi toate sesizările