ialovenionline

Guvernare locală

MD.IL .Nimoreni town hall and post office may 2020 scaled

Inspecția Financiară constată venituri neîncasate, sporuri salariale neîntemeiate și eliberarea combustibilului în lipsa actelor confirmative la Primăria Nimoreni

18 martie 2022
1464 vizualizări

Sporuri salariale, indemnizații neîntemeiate, venituri neîncasate, material de uz gospodăresc și material de birou fără liste cu semnături, eliberarea combustibilului, medicamentelor fără o evidență documentară – sunt câteva din abaterile depistate de către Inspecția Financiară, după efectuarea inspecției complexe a Primăriei Nimoreni în perioada 01.01.2017 -31.12.2021.

Inspecția a constatat nerespectarea cadrului normativ la capitolul retribuirii muncii a condiționat calcularea și achitarea neîntemeiată a salariilor angajaților Primăriei, ca rezultat au fost gestionate necorespunzător surse financiare în sumă totală de 50,0 mii lei, inclusiv:
39,0 mii lei, spor cu caracter specific calculat și achitat neîntemeiat angajaților Primăriei în perioada 2019-2020.
 –10,9 mii lei, indemnizația de concediu anual de odihnă, calculată și achitată neîntemeiat al angajaților Primăriei în perioada 2017-2020 în rezultatul calculării eronate a salariului mediu (majorarea salariului mediu lunar).

Nerespectarea cadrului normativ a condiționat gestionarea necorespunzătoare a patrimoniul, public. În consecință, au fost diminuate și neîncasate venituri în bugetul local în sumă totală de 36,9 mii lei, inclusiv:
 – 16,8 mii lei, plata de arendă a spațiilor nelocuibile și plata privind serviciile comunale neîncasate în termen conform contractelor de arendă încheiate cu persoane juridice.
12,9 mii lei, venituri diminuate, ca urmare a aplicării la calcularea plății de arendă Asociației Obștești Academia de fotbal feminin a 2 terenuri cu suprafața de 1,8329 ha și 0,7590 ha cu tariful 400,00 lei pentru o unitate de grad-hectar, tariful de bază fiind majorat de la data de 01.01 .2010 (621,05 lei) prin care au fost încălcate prevederile art. 10 alin. 5 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpdrare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07 .1997 .
7,1 mii lei, impozitul privat de la vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.
0,1 mii lei, venituri neîcasate, conform contractelor de arendă SRL „Iuriandr Grup”, pentru construcția cu suprafața de 972,4 m2 pe perioada noiembrie – decembrie 2021, n-a fost calculată plata de arendă.

Urmare a nerespectării cadrului legislativ, de către Primărie au fost admise cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 255,3 mii lei, inclusiv:
96,4 mii lei, obținute din trecerea la cheltuieli a materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou , în baza actelor de formă liberă, în lipsa listelor cu semnături privind eliberarea acestora pentru necesitățile instituției.
70,5 mii lei, obținute în rezultatul trecerii la cheltuieli, a datoriilor debitoare a agenților economici pentru servicii prestate în baza facturilor fiscale și în lipsa actelor de îndeplinire a lucrărilor.
52,8 mii lei, obținute în rezultatul trecerii la cheltuieli a materialelor de construcție în baza actelor de formă liberă, fără a se menționa volumul de lucrări efectuate, obiectul, precum și în lipsa unui deviz de cheltuieli și a actelor de primire- predare a lucrărilor;
20,6 mii lei, în rezultatul trecerii la cheltuieli a combustibilului în baza actelor de formă liberă pentru amenajarea teritoriului, curățarea drumurilor de zăpadă, aprovizionarea instituțiilor din subordinea primăriei cu produse alimentare, materiale de construcție și uz gospodăresc, fără a indica mijlocul tehnic utilizat și numărul de moto/ore lucrate.
13,0 mii lei, în rezultatul trecerii la cheltuieli a numerarului pentru petrecerea diferitor măsuri culturale, în baza deciziilor Consiliului local și dispozițiilor primarului cu anexarea listelor beneficiarilor, dar în lipsa întocmirii proceselor-verbale, confirmând faptul petrecerii operațiunilor menționate și aprecierea câștigătorilor pentru a fi remunerați.
2,0 mii lei, în rezultatul trecerii la cheltuieli a medicamentelor în baza actelor de formă liberă aprobate de primar și semnate de membrii comisiei fără a menționa în acte descifrarea medicamentelor și în ce scopuri au fost folosite.

Neajunsurile menționate mai sus denotă deficiențe în organizarea și implementarea managementului financiar adecvat și a unor proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară a finanțelor publice, spune Inspecția Financiară.

Astfel, Primăria a fost somată să întreprindă următoarele măsuri:
– A examina rezultatele inspectării la ședința Consiliului local și de a întreprinde măsurile întru înlăturarea încălcărilor stabilite.
– A informa persoanele vizate în raport despre iregularițilile constatate.
– A asigura, conform cadrului normativ în vigoare, încasarea mijloacelor financiare în  sumă totală de 70,5 mii lei, inclusiv:
13,0 mii lei, venituri diminuate și neîncasate privind arenau patrimoniului.
0,4 mii lei, datoria pentru chirie a spațiului.
7,1 mii lei, impozitul privat de la vilruarea-cumpdrarea terenurilor.
39,1 mii lei, sporul cu caracter specific calculat și achitat neîntemeiat.
10,9 mii lei, indemnizația de concediu calculată și achitată neîntemeiată.
-A asigura studierea, cunoașterea și respectarea, de către persoanele implicate în managementul financiar cadrul legislative.

Mai multe detalii găsiți în documentul atașat.Distribuie
ialoveni

Despre proiect

IaloveniOnline reprezintă o sursă de informare despre actualitatea locală, procesul de guvernare la nivel local, un instrument de sesizare a problemelor din raionul Ialoveni, dar și o platformă pentru discuții și comentarii.

mai multe informații

91 sesizări

ne implicăm pentru o comunitate mai bună

Dă de știre dacă ai observat o neregulă. Gunoi aruncat în stradă, corupție, ilegalități, drumuri sau trotuare deteriorate?

Pune umărul să le rezolvăm pe toate rând pe rând. Totul începe cu o sesizare.

Vezi toate sesizările